Dog Expo Nitra 2016

Na výstavách sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. V rámci záverečných súťaží je pre FCI neuznané plemená vypísaná Súťaž o najkrajšieho jedinca FCI neuznaných plemien (v kruhu, kde budú neuznané plemená posúdené po skončení posudzovania všetkých plemien), do ktorej nastupujú jedince s titulom Víťaz plemena BOB. V záverečnom kruhu sa jedince FCI neuznaných plemien zúčastniť nemôžu. FCI neuznané plemená nemôžu byť navrhnuté na čakateľstvo CACIB. Okrem čakateľstiev na všetky národné šampionáty SKJ môžu FCI neuznané plemená exkluzívne získať nasledovné tituly a čakateľstvá:

14.06.2024 • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV • CRYSTAL TROPHY 2024
CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS

15.06.2024 • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV • GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER SHOW 2024
CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS
GRAND PRIX SLOVAKIA MINOR PUPPY WINNER 2024 = veľmi nádejný 1 v triede mladší dorast
GRAND PRIX SLOVAKIA PUPPY WINNER 2024 = veľmi nádejný 1 v triede dorastu
GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2024 = CAJC
GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER 2024 – do súťaže postupujú CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, psy a suky zvlášť
GRAND PRIX SLOVAKIA VETERAN WINNER 2024 = V1 v tr. veteránov

16.06.2024 • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV • DERBY WINNER SHOW 2024
CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS
DERBY WINNER 2024 = JUNIOR BOB