Dog Expo Nitra 2016

Na výstavách sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. Súťaž o najkrajšieho jedinca FCI neuznaných plemien, do ktorej nastupujú jedince s titulom Víťaz plemena BOB sa koná v príslušnom kruhu po posúdení všetkých FCI neuznaných plemien. Súťaží v záverečnom kruhu sa jedince FCI neuznaných plemien zúčastniť nemôžu. FCI neuznané plemená nemôžu byť navrhnuté na čakateľstvo CACIB. Okrem čakateľstiev na všetky národné šampionáty SKJ môžu FCI neuznané plemená exkluzívne získať nasledovné tituly a čakateľstvá:  

23.10.2020 • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV • PRESIDENT CUP 2020
CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS

24.10.2020 • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV • GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER SHOW 2020
CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS
GRAND PRIX SLOVAKIA MINOR PUPPY WINNER 2020 = veľmi nádejný 1 v triede mladší dorast
GRAND PRIX SLOVAKIA PUPPY WINNER 2020 = veľmi nádejný 1 v triede dorastu
GRAND PRIX SLOVAKIA JUNIOR WINNER 2020 = CAJC
GRAND PRIX SLOVAKIA WINNER 2020 – do súťaže postupujú CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, psy a suky zvlášť
GRAND PRIX SLOVAKIA VETERAN WINNER 2020 = V1 v tr. veteránov

25.10.2020 • MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV • DERBY WINNER SHOW 2020
CAJC, CAC, Junior BOB, BOB, BOS
DERBY WINNER 2020 = JUNIOR BOB