JUNIOR BIS 2012

Stornovať prihlášku je možné do 07.05.2024.

Žiadosť zasielajte výhradne poštou a k žiadosti pripojte kópiu preukazu o pôvode. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.

Ak prihláška ešte nebola uhradená, zašlite so žiadosťou o storno aj kópiu potvrdenia o úhrade storno poplatku vo výške 10 € za každú výstavu a stornovaného jedinca.