Žiadosť o zmenu triedy zasielajte poštou alebo emailom na [email protected] do poslednej oficiálnej uzávierky a k žiadosti pripojte kópiu preukazu o pôvode.

Poplatok za zmenu triedy je 5 €.