V prípade záujmu o prácu na výstave vo funkcii zapisovateľa, vedúceho kruhu alebo tlmočníka vyplňte prosím priložený dotazník a zašlite na kontaktný e-mail: [email protected].

Uzávierka personálu je približne tri týždne pred výstavou.