Dog Expo Nitra 2015

Vážený obchodný partner,

Ak ste sa rozhodli zúčastniť sa so svojim predajným stánkom na výstavách DOG EXPO NITRA 2019, vyplňte a odošlite prosím objednávku. Na základe Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť v lehote splatnosti.

Parkovné:
Parkovisko je k dispozícii v areáli výstaviska, poplatok za parkovné uhradíte pri vstupe za každý deň zvlášť.

Rozloženie stánkov:
Stánok možno rozložiť vo štvrtok v čase 15:00 do 18:00hod. v piatok v čase od 07:00 do 10:00 hod.

Obchodné podmienky:
– predajcovia drobného kynologického tovaru: 12 €/deň/m²
– veľkoobchod, distribúcia, predajcovia krmív: 20 €/deň/m²

Objednávky prijímame do: 7.5.2019
V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je uvedená v objednávke. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na všetky 3 dni. Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 x 2 m. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.

Kontakt: [email protected]

OBJEDNÁVKA